पद्वश्री स्व. बाबूलालजी पाटोदी

आधार स्तम्भ

संहिता सूरी पं. स्व. श्री नाथूलालजी शास्त्रीपरम संरक्षक ट्रस्टीश्री शंभूकुमार जैन कासलीवाल

श्री अशोककुमारजी पाटवीट्रस्ट कमेटीकमल सेठी

अध्यक्ष

भरत मोदी

महामंत्री

प्रतिपाल टोंग्या

कार्याध्यक्ष

शान्तिकुमार टोंग्या

कोषाद्यक्ष

ट्रस्टीगणश्री महेन्द्र बडजात्या

श्री राजेंद्र गंगवाल

श्री रमेश सेठी

श्री विमल सेठी

श्री भरत पाटवी

श्री आर. के. जैन

श्री नरेंद्र पाटोदी

श्री आशीष गंगवाल

श्री विज्ञ पाटवी

श्री विवेक गंगवाल

श्री सुशिल पाटवी

श्री माणक सोगनी

श्री विजीत रामावत

श्री सौरभ पाटोदी

श्री प्रकाश सेठी

श्री अनुराग मोदी

श्री सुरेंद्र बाकलीवाल

श्री अजयपाल टोंग्या

श्री आशीष डोसी

श्री सिद्धार्थ सेठी

श्री विकास कासलीवालस्मृति शेषस्व. श्रीमती चंद्रप्रभा देवी मोदी

स्व. श्री महाराजा बहादुर सिंह

स्व. श्री शांतिलालजी पाटवी

स्व. श्रीमती विमलाजी पाटवी

स्व. श्री दलीचंदजी सेठी

स्व. श्रीमती माणकबाई सा. सेठी

स्व. श्री माणकचंदजी पंड्या

स्व. श्री माणकचंदजी पाटवी

स्व. श्री बाबूलालजी बडजात्या

स्व. श्री रतनलालजी पाटवी

स्व. श्री रतनलालजी डेरिया वाले

स्व. श्री शांतिलालजी दोशी

स्व. श्री माणकचंदजी जैन

स्व. श्री रतनलालजी सामरिया